rekrutacja 2013/2014

REKRUTACJA ON-LINE      REKRUTACJA ON-LINE      REKRUTACJA ON-LINE      REKRUTACJA ON-LINE      REKRUTACJA ON-LINE      REKRUTACJA ON-LINE      REKRUTACJA ON-LINE      
Home

Rekrutacja 2014/2015
SPRAWDŹ DODATKOWE TERMINY REKRUTACJI

e-mail: rekrutacja@unipt.pl  |  tel. (44) 732 74 18 lub (44) 732 74 00 wew. 138

ІНТЕРНЕТ-РЕЄСТРАЦІЯ

GODZINY REKTORSKIE

W związku z inauguracją roku akademickiego 2014/2015 w dniu 3 października 2014 roku godziny 11.00 – 13.30 są wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych. Zwolnione z zajęć grupy studenckie wraz z opiekunami zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości (studenci I roku – obowiązkowo).

KATALOG PRZEMIOTÓW WYBIERALNYCH NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza katalog przedmiotów wybieralnych poza planem studiów dla studentów pierwszego i drugiego stopnia. Zgodnie z Regulaminem Studiów oraz Zarządzeniem Rektora nr 71/2013 student ma prawo do wyboru zajęć poza planem studiów, za które może dodatkowo otrzymać nie więcej niż 30 punktów ECTS:

  • przedmioty wydziałowe dla studentów Wydziału Nauk Społecznych,
  • przedmioty ogólnouczelniane dla studentów wszystkich wydziałów.
Więcej…

KATALOG PRZEMIOTÓW WYBIERALNYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego ogłasza katalog przedmiotów wybieralnych poza planem studiów dla studentów pierwszego i drugiego stopnia. Zgodnie z Regulaminem Studiów oraz Zarządzeniem Rektora nr 71/2013 student ma prawo do wyboru zajęć poza planem studiów, za które może dodatkowo otrzymać nie więcej niż 30 punktów ECTS:

  • przedmioty wydziałowe dla studentów Wydziału Filologiczno-Historycznego,
  • przedmioty ogólnouczelniane dla studentów wszystkich wydziałów.

KOMISJA LEKARSKA PRZY SWFIS

Terminy komisji lekarskiej przy SWFiS orzekającej w sprawie zwolnień lekarskich z zajęć wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2014/2015:

08.10.2014r.
13.10.2014r.
15.10.2014r.
05.11.2014r.
03.12.2014r.

Więcej…

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

inauguracja

Rektor i Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach serdecznie zapraszają studentów i pracowników na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2014/2015 w Filii Uniwersytetu w Piotrkowie Trybunalskim, która odbędzie się 3 października 2014 roku (piątek) o godz. 11.00 w auli Uczelni (bud. dyd. A) przy ul. Słowackiego 114/118 w Piotrkowie Trybunalskim.

Więcej…

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE

Inauguracja

W dniu 30 września 2014 roku odbędą się spotkania organizacyjne dla studentów I roku z Władzami Wydziałów, Instytutów, Katedr, opiekunami oraz pracownikami administracji:

Wydział Nauk Społecznych:

Pedagogika 1o i 2o
studia stacjonarne
Godzina 9:00 Aula – budynek A
Bezpieczeństwo narodowe
studia stacjonarne
Godzina 10:30 Sala 214 – budynek B
Ekonomia, Zarządzanie
studia stacjonarne
Godzina 12:00 Aula – budynek A

Wydział Filologiczno-Historyczny:

Filologia angielska I stopnia
studia stacjonarne
godzina 10.00 sala 14 - budynek B
Historia I stopnia
studia stacjonarne
godzina 11:30 sala 215 - budynek B
Historia II stopnia
studia stacjonarne
godzina 12:30 sala 215 - budynek B
Stosunki międzynarodowe
II stopnia studia stacjonarne
godzina 12:00 sala 111 - budynek B

DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

Od 1 października 2014 roku zostają zmienione godziny przyjęć dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych

PONIEDZIAŁEK NIECZYNNE
WTOREK 9:30 – 13:30
ŚRODA 9:30 – 13:30
CZWARTEK 9:30 – 13:30
PIĄTEK 11:00 – 15:00
SOBOTA W DNIACH ZJAZDÓW 8:30 – 13:00

KATALOG PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH – STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Kierownik Studium Języków Obcych Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza katalog przedmiotów wybieralnych poza planem studiów dla studentów pierwszego stopnia studiów stacjonarnych na semestr zimowy roku akademickiego 2014/15. Student ma prawo wyboru zajęć poza planem studiów, za które może dodatkowo otrzymać nie więcej niż 30 punktów ECTS. Termin zapisów:  1.10 - 15.10.2014.

Oferta zajęć fakultatywnych – POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy – POBIERZ

DZIEKANAT WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO

Od 1 października 2014 roku zostają zmienione godziny przyjęć dziekanatu Wydziału Filologiczno-Historycznego

poniedziałek nieczynne
wtorek 10:00-14:00
środa 10:00-14:00
czwartek 11:00-15:00
piatek 10:00-14:00
sobota
(w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych)
9:30-13:30

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ: INSTRUMENT W LITERATURZE, JĘZYKU I KULTURZE

Instytut Filologii Polskiej zaprasza na miedzynarodową konferencję naukową na temat: Instrument w literaturze, języku i kulturze. Organizatorzy konferencji zwracają się do pracowników naukowych, doktorantów, studentów zainteresowanych sygnalizowaną wyżej problematyką o udział w sesji naukowej. Temat konferencji można rozpatrywać co najmniej w dwóch znaczeniach po pierwsze instrument jako narząd, np. głosu, jako sprzęt muzyczny [flet]. Rozważania uczestników konferencji umożliwią przyjrzenie się kategorii [instrument] w różnych ujęciach interdyscyplinarnych. Po konferencji jest planowana publikacja.

Strona 1 z 96

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng
CHAIR OF
ENGLISH STUDIES

wu

dn

Informator-2013-2014
Informator dla Kandydatów
2014-2015

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony