rekrutacja 2013/2014

Home

KOMUNIKAT STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

W związku z wejściem w życie najnowszej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, katalog zajęć fakultatywnych do wyboru poza planem studiów oferowanych przez Studium Języków Obcych utracił ważność, a utworzone grupy zostają rozwiązane.

PRZYPOMNIENIE: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PZU PRACOWNIKÓW UJK

Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dobrowolne ubezpieczenie na życie i zdrowie pracowników UJK, najkorzystniejszą ofertę złożył Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. Dotychczasowe umowy zawarte w PZU Życie S.A. wygasają w dniu 30.11.2014 roku. Od dnia 01.12.2014 roku na naszej Uczelni funkcjonować będą umowy ubezpieczenia na życie, zawarte na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Pracownicy naszej Uczelni będą mieli możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów ubezpieczenia określanych jako grupa I lub grupa II. Zakres ochrony obu wariantów ubezpieczenia został zatwierdzony przez działające na naszej Uczelni Związki Zawodowe oraz reprezentację pracowników.

Więcej…

WAMPIRIADA CZEKA NA CIEBIE!

Studenckie Koło Naukowe Pedagogiczno-Psychologiczne po raz dziewiąty zaprasza wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi na  WAMPIRIADĘ - promującą honorowe oddawanie krwi w środowisku akademickim.

Wampiriada

Więcej…

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM SZLACHETNEJ PACZKI!

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt organizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA, który za główny cel stawia sobie mądrą pomoc osobom oraz rodzinom potrzebującym.

Szlachetna paczka

Więcej…

SPOTKANIA PRZEDWYBORCZE

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych zaprasza na cykl wykładów, które wygłoszą kandydaci na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Tematem przewodnim spotkań jest: Piotrków Trybunalski za ćwierć wieku. Spojrzenie w przyszłość.:

Spotkanie wyborcze

UROCZYSTOŚĆ ROZDANIA INDEKSÓW NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH

W dniu 17 października br. odbyła się uroczystość wręczenia indeksów studentom wszystkich pierwszych roczników studiów stacjonarnych na Wydziale Nauk Społecznych. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Rozdanie indeksów WNS

Więcej…

KARNETY OK SYSTEM

Przypominamy, że karnety na usługi rekreacyjno-sportowe firmy OK System tracą ważność z dniem 30 listopada 2014 roku.

SAMORZĄD STUDENCKI PROWADZI AKCJĘ: UBEZPIECZENIE Z KLASĄ

Ubezpieczenie z klasą:

Suma ubezpieczenia NNW- 25 000 zł (składka 33,20 zł)
Suma ubezpieczenia OC - 30 000 zł (składka 9,5 zł)

Więcej…

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

OGŁASZA PRZETARG

na wynajem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem stołówki. Przetarg ma charakter publiczny i odbywa się w formie przetargu ofert pisemnych.

Więcej…

KONKURS DLA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UJK Z ZAKRESU PROMOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Do wygrania tablety i wiele innych fantastycznych nagród!

Więcej…

Strona 1 z 97

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

dn

Informator-2013-2014
Informator dla Kandydatów
2014-2015
P o l e c a m y :
Rajskie Jadło

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony