rekrutacja 2013/2014

REKRUTACJA ON-LINE      REKRUTACJA ON-LINE      REKRUTACJA ON-LINE      REKRUTACJA ON-LINE      REKRUTACJA ON-LINE      REKRUTACJA ON-LINE      REKRUTACJA ON-LINE      
Home
responsive jquery slider

e-mail: rekrutacja@unipt.pl  |  tel. (44) 732 74 18 lub (44) 732 74 00 wew. 138

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji na wybrane kierunki studiów: Kliknij tutaj

ІНТЕРНЕТ-РЕЄСТРАЦІЯ

UROCZYSTOŚCI 70. ROCZNICY OPERACJI „OSTRA BRAMA” W WILNIE

Instytut Historii współpracując z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie realizuje wspólne projekty edukacyjne-historyczne. Jednym z nich był projekt dotyczący Wileńszczyzny i Armii Krajowej w okresie II wojny światowej. W jego ramach dr Dariusz Rogut zrealizował cykl wykładów o historii Kresów i AK dla członków Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w ZSO w Zelowie. Jednym z jego elementów był także wyjazd na Wileńszczyznę w ramach obchodów uroczystości państwowych dotyczących 70. rocznicy operacji Armii Krajowej „Ostra Brama”. Rozpoczęły się one 6 lipca odśpiewaniem Hymnu Łagierników na wileńskiej Rossie, przy Mauzoleum Matki i Serca Syna.

70. rocznica operacji Ostra Brama 

PROMOCJA KSIĄŻKI MILENY BYKOWSKIEJ

4 sierpnia 2014 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” zorganizował promocję książki: „Ludwik Danielak „Bojar” (1923-1955). Żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego”. Jej autorka - mgr Milena Bykowska jest absolwentką Instytutu Historii oraz badaczką powojennej konspiracji niepodległościowej. W spotkaniu udział wzięli specjaliści badający losy I oraz II konspiracji niepodległościowej, tj. dr Dariusz Rogut (IH UJK w Piotrkowie Tryb.) oraz dr hab. prof. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Tomasz Balbus (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział we Wrocławiu). Po wstępnym przedstawieniu autorki i losów bohatera publikacji rozpoczęła dyskusja.

Promocja książki 

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy Panią/Pana na uroczystość wręczenia DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW MAGISTERSKICH, która odbędzie się w Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim dnia 20 września 2014 roku /sobota/ o godzinie 10.00 - aula.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner

 

Przed Uroczystością prosimy o zgłoszenie się do Dziekanatu p. 19 w godzinach 8.00 – 9.45, celem podpisania dokumentacji

ZMARŁ PROF. NADZW. DR HAB. WIESŁAW BEDNAREK

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
prof. nadzw. dr. hab. Wiesława Bednarka
Wieloletniego Pracownika oraz Dyrektora Instytutu Ekonomii Naszej Uczelni
Był założycielem kierunku Ekonomia oraz Dyrektorem Instytutu Ekonomii w latach 1996-2005
RODZINIE I BLISKIM ZMARŁEGO
Szczere i głębokie wyrazy współczucia składają
Prorektor ds. Filii, Dziekan i Prodziekani Wydziału Nauk Społecznych, pracownicy Katedr: Ekonomii i Zarządzania
Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

ZAPISZ SIĘ DO LEGIONÓW

3 sierpnia 2014 roku przypadła setna rocznica wyruszenia pierwszego patrolu strzelców, który z Krakowa przeszedł granicę Cesarstwa Rosyjskiego. W ten sposób rozpoczęła się historia Legionów Polskich, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości kraju w 1918 roku. W związku z tą rocznicą, 2 sierpnia 2014 roku, na Rynku Trybunalskim o godzinie 18.00 dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz, studenci Instytutu Historii wraz z Piotrkowskim Bractwem Akademickim im. Zygmunta I Starego oraz Centrum Informacji Turystycznej powołali komisję asenterunkową (poborową), której głównym zadaniem było zapisanie ochotników (zgromadzonych mieszkańców oraz gości przebywających wówczas w Piotrkowie Trybunalskim) do Legionów.

Zapisz się do Legionów

ARCHIWUM FILII UJK

W dniach 11-29 sierpnia 2014 roku Archiwum Filii UJK będzie nieczynne z powodu urlopu.

LETNIE SPOTKANIE Z HISTORIĄ: REKONSTRUKCJA STANOWISKA PRZECIWLOTNICZEGO Z KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939 R.

19 lipca 2014 roku o godzinie 18:00 na Rynku w Piotrkowie Trybunalskim Łukasz Politański szef Grupy Rekonstrukcji Historycznej 84. Pułku Strzelców Poleskich wraz z członkami Stowarzyszenia we współpracy z Instytutem Historii oraz Centrum Informacji Turystycznej odtworzyli atmosferę, jaka panowała w 1939 roku. Obecni na Rynku mieszkańcy mogli zobaczyć „prawdziwe” przeciwlotnicze stanowisko ckm wz. 30, zapoznać się z umundurowaniem oraz tradycją panującą w Wojsku Polskim w latach II Rzeczypospolitej. Wszyscy mogli nie tylko obejrzeć stanowisko ckm z bliska, ale również nauczyć się prawidłowo trzymać prezentowaną broń, przymierzyć elementy umundurowania, zrobić zdjęcia, a nawet usłyszeć strzały oraz wziąć udział w przygotowanej inscenizacji. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Letnie spotkanie z historią

OGŁOSZENIE

W dniach 19-21 września organizowana jest wycieczka po Podlasiu. W załączeniu program ramowy. Zapisy wraz z przedpłatą w granicach 110 do 160 zł w zależności od progu dochodowego przyjmowane są przez Annę Wysocką w Domu Studenta Olimp pokój 10 B. Zapisy według kolejności zgłoszeń będą dokonywane do dnia 30 sierpnia 2014r.

Więcej…

STUDIA PODYPLOMOWE pn. ANIMACJA KULTURY I SZTUKI

Animacja kultury i sztuki

Więcej…

HONOROWY OBYWATEL MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Z wielką radością zawiadamiam całą społeczność akademicką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, że Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwałą z dnia 27 czerwca 2014 nadała Panu Profesorowi Henrykowi Maciołkowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Panu Profesorowi składamy serdeczne gratulacje!

Prorektor ds. Filii UJK
Prof. UJK dr hab. Zygmunt Matuszak

Strona 1 z 95

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng
CHAIR OF
ENGLISH STUDIES

wu

dn

Informator-2013-2014
Informator dla Kandydatów
2014-2015

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony