rekrutacja 2013/2014

Home

KOLEJNA EDYCJA STYPENDIÓW NAUKOWYCH MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódzkie nagradza najzdolniejszych! IX edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. 9 lutego 2015 roku rozpoczyna się kolejna edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”.

logo

Więcej…

ZAPISY NA KULIG

Do dnia 2 lutego 2015 r. prowadzone będą zapisy na kulig zorganizowany dla pracowników i emerytów, który odbędzie się w dniu 13.02.2015 r.

BILETY NA KONCERT KARNAWAŁOWY

W dniu 26.01.2015 r. wydawane będą bilety na koncert karnawałowy „Najpiękniejsze arie i duety”, który odbędzie się w dniu 31.01.2015 r.

FILIA UJK HONOROWYM PATRONEM KONKURSU

Milo nam poinformować, że Filia UJK została honorowym patronem przedsięwzięcia pt. Międzyszkolny Konkurs Rocznicowy pod hasłem Wincenty Witos – znany i nieznany. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 70 – lecia Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa W Bujnach zaprzyjaźnionej z Filią Uniwersytetu. Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Konkurs

Więcej…

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD OTWARTY

wykład otwarty

BADANIA ANKIETOWE NA UJK!

Szanowni Studenci, Doktoranci, Słuchacze studiów podyplomowych!

Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do udziału w prowadzonych w formie elektronicznej badaniach ankietowych dotyczących doskonalenia jakości kształcenia poprzez ocenę nauczycieli akademickich i zajęć dydaktycznych oraz pracy dziekanatów UJK.

Więcej…

INFORMACJA DOT. PACZEK NOWOROCZNYCH

Od dnia 16.01.2015 r. wydawane będą w pokoju nr 10 DS paczki noworoczne dla dzieci pracowników. Paczka przysługuje dzieciom urodzonym w latach 2002-2013.

STYPENDIUM SPECJALNE NA SEMESTR LETNI 2014/2015

Informujemy, że w terminie od 19 stycznia do 14 lutego 2015 r. będą przyjmowane dokumenty do stypendium specjalnego na nowy semestr. Należy złożyć w pok. nr 9 bud. A oświadczenie do celów stypendialnych - Załącznik nr 21 do Regulaminu pomocy materialnej (do pobrania na stronie).
W załączniku nr 21 w miejscu "...świadomy o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że:..." należy ręcznie wpisać tekst "nie uległy zmianie dane stanowiące podstawę przyznania stypendium specjalnego".

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o stypendium specjalne w roku akademickim 2014/2015 - POBIERZ zał. Nr 1, Nr 4, Nr 22 i kwestionariusz

Załącznik Nr 21 do Regulaminu - POBIERZ

STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI NA SEMESTR LETNI 2014/2015

PILNE! Uwaga: Studenci studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych korzystający ze stypendium socjalnego  oraz socjalnego w zwiększonej wysokości:
W terminie od 19. 01.2015 do dnia 14. 02. 2015 r. muszą złożyć  oświadczenia w celu przyznania stypendium  na semestr letni  2014/2015 (przedłużenie).
Nie złożenie oświadczenia skutkuje nie przyznaniem stypendium od semestru letniego 2014/2015 tj. od marca 2015r. 

Oświadczenie - sytuacja materialna bez zmian - POBIERZ

Oświadczenie - sytuacja materialna uległa zmianie - POBIERZ

STAROŻYTNA MEZOPOTAMIA W OBIEKTYWIE ŻOŁNIERZY POLSKIEGO KONTYNGENTU WOJSKOWEGO

Przez pięć lat polscy żołnierze w Iraku wyjechali na 88 tys. patroli i konwojów, skontrolowali 3 mln pojazdów, zniszczyli ponad 3,6 mln niewybuchów. Przeszkolili 31 tys. Irakijczyków – 20 tys. żołnierzy, 6,5 tys. policjantów i 4,5 tys. strażników granicznych. Zrealizowali 3 tys. projektów pomocowych. W tych statystykach obok czynów należy pamiętać o człowieku, o polskim żołnierzu. W tym celu studenci I roku na kierunku historia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim, a zarazem żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego sierż. Wojciech Jasewicz (uczestnik VI zm. PKW Irak 2006 r. i IX zm. PKW Irak 2007 r.) oraz st. szer. Hanna Machniak zapraszają na wystawę zdjęć i odczyt pod tytułem: Starożytna Mezopotamia w obiektywie żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Prelekcja jest niepowtarzalną okazją poznania Iraku, jako miejsca o bogatej historii, kulturze i tradycji, z konfliktem w tle.

Mezopotamia

Strona 1 z 102

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

dn

Informator-2013-2014
Informator dla Kandydatów
2014-2015

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony