rekrutacja 2013/2014

Home

REKRUTACJA 2016/2017 - DOŁĄCZ DO NAS!

Wykaz kierunków

 

IV FORUM GOSPODARKI WSPÓŁCZESNEJ

W dniu 17.06.16 w piątek odbyło się IV Forum Gospodarki Współczesnej pt.„Teoretyczne i aplikacyjne aspekty zarządzania rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” zorganizowaną przez Katedrę Zarządzania i Katedrę Ekonomii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim pod Patronatem Honorowym J. M. Rektora UJK prof. zw. dr. hab. Jacka Semaniaka, Prorektora UJK do spraw filii prof. nadzw. dr hab. Zygmunta Matuszaka, Dziekana WNS prof. zw. dr hab. Andrzej Felchnera oraz Pana Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. zw. dr hab. JERZY RÓŻAŃSKI Prodziekan Wydziału Zarządzania ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego pod tytułem:„Dylematy rozwoju współczesnych przedsiębiorstw.

wo jaworski m

Więcej…

DZIEŃ JĘZYKA ROSYJSKIEGO

W dniu 7 czerwca br. członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Polska – Wschód” działającego w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim przy Studium Języków Obcych wzięli udział w obchodach Dnia Języka Rosyjskiego. Organizatorem wyjazdu była dr Joanna Harazińska, która jest opiekunem SKN „Polska-Wschód” oraz wiceprzewodniczącą Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy „Polska-Wschód”. Uroczystości i imprezy odbywały się w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury (RONiK) przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Młodzież z Piotrkowa miała możliwość poszerzenia swojej wiedzy o języku rosyjskim oraz o narodowym wieszczu Rosji- Aleksandrze Puszkinie. Ciekawym akcentem cyklu imprez były wystepy najlepszych recytatorów- laureatów konkursu poezji Puszkina („Puszkiniana”). Licealiści z Rosji wykonywali rosyjskie pieśni. Przedstawiono również prezentację o słynnym szlaku turystycznym Rosji- „Złotym Pierścieniu”. Ogromne zainteresowanie delegacji z Piotrkowa Trybunalskiego wywołała lekcja języka rosyjskiego, gdzie rosyjskiemu wykładowcy zadawano dużo ciekawych pytań na temat współczesnego języka rosyjskiego. Studentów szczególnie zainteresował rosyjski slang młodzieżowy i otrzymali sporo informacji z tego zakresu. Uczestnicy wyprawy do RONiK-u z przyjemnością obejrzeli filmy w wersji rosyjskiej, zarówno te dla dorosłej publiczności, jak i znane i lubiane rosyjskie kreskówki. Należy sądzić, że udział w obchodach Dnia Języka Rosyjskiego przyczynił się do pogłębienia wiedzy o Rosji oraz doskonalenia umiejętności z zakresu języka rosyjskiego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że studenci nie ponieśli kosztów przejazdu do Warszawy, dzięki pozyskaniu życzliwych sponsorów.

wo jaworski m

Więcej…

OCEŃ WYKŁADOWCÓW I ZAJĘCIA

Rusza kolejna edycja ankietyzacji, w której oceniani będą nauczyciele akademiccy i zajęcia dydaktyczne. Zapraszamy Studentów, Doktorantów i Słuchaczy studiów podyplomowych do udziału w badaniu. Ankiety dostępne są po zalogowaniu się w Wirtualnej Uczelni w terminie od 10 czerwca do 10 lipca. Bardzo liczymy na Państwa aktywny udział w badaniu, mającym na celu doskonalenie jakości kształcenia w naszej Uczelni.

wo jaworski m

ZAPROSZENIE NA INAUGURACJĘ PIOTRKOWSKIEGO UNIWERSYTETU POLOWEGO

Studenckie Koło Naukowe „Sagittarius”, działające w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJK, ma zaszczyt zaprosić Brać Studencką Naszego Uniwersytetu oraz Brać Uczniowską Szkół Ponadgimnazjalnych z Piotrkowa Trybunalskiego oraz regionu, do udziału w oficjalnej inauguracji Piotrkowskiego Uniwersytetu Polowego.
Uroczystość inauguracyjna odbędzie się 17. czerwca 2016 roku o godzinie 11.30. w Auli Głównej Uniwersytetu, przy ulicy J. Słowackiego 114/118 w Piotrkowie Trybunalskim.

NOC MUZEÓW

Studenci kierunku pedagogika – II rok pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z zaangażowaniem uczestniczyli przy współorganizacji wydarzenia kulturalnego „ Noc Muzeów z królem Zygmuntem I Starym i jego dworem”, które miało miejsce w dniu 14 maja na zamku królewskim w Piotrkowie Trybunalskim.

Konferencja BN

Więcej…

INFORMACJA

Bilety na "Wieczór z Andrzejem Grabowskim" prosimy odbierać w dniu 09.06.2016 roku czwartek od godziny 10 u Pani Anny Wysockiej.

UWAGA

W czerwcu rozpoczyna się rekrutacja na studia podyplomowe Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Studia rozpoczną się w pażdzierniku w roku akademickim 2016/2017. Szczegóły w załączniku. ZOBACZ

HARMONOGRAM PRAC KOMISJI CERTYFIKACYJNEJ SJO

HARMONOGRAM PRAC KOMISJI CERTYFIKACYJNEJ SJO UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ROK AKADEMICKI 2015-2016 SESJA LETNIA - ZOBACZ

UWAGA

P I L N E !

STUDENCI pobierający stypendia proszeni są O JAK NAJSZYBSZE ODBIERANIE DECYZJI DOTYCZĄCYCH:

•    STYPENDIUM Rektora dla najlepszych studentów
Wydział Nauk Społecznych – pok. Nr 24 bud.A

•    Stypendium SPECJALNEGO dla studentów niepełnosprawnych
- akademik pok. 10 A

Warunkiem otrzymania stypendium jest odbiór decyzji.

Strona 1 z 125

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony