rekrutacja 2013/2014

Rekrutacja rozpoczęta !!! Bezpieczeństwo narodowe, Ekonomia, Filologia angielska, Filologia polska, Historia, Pedagogika, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie SPRAWDŹ OFERTĘ Kontakt: rekrutacja@unipt.pl tel. (44) 732 74 00 wew. 236    
Home

LETNIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ REGIONU - PIASTOWSKIE KASZTELANIE REGIONU PIOTRKOWSKIEGO: ROZPRZA I WOLBÓRZ

Letnie spotkania z historią

KONFERENCJA NAUKOWA „WALCZYMY ZA ŚWIĘTĄ SPRAWĘ, ZA WOLNĄ POLSKĘ!” PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE WOBEC WŁADZY KOMUNISTYCZNEJ

17 czerwca 2015 r. w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie odbyła się konferencja naukowa pt. „Walczymy za świętą sprawę, za wolną Polskę!” Podziemie niepodległościowe wobec władzy komunistycznej. Jej organizatorami byli: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Muzeum Regionalne w Bełchatowie. Otworzył ją i poprowadził pierwszą część dr Dariusz Rogut, organizator konferencji. Z ramienia władz UJK przybył dr hab. Marek Dutkiewicz, dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego, a z UDSKiOR Magdalena Sawka. W sesji uczestniczył Rober Telus poseł PiS. Okręg Łódź ŚZŻAK reprezentowali płk Zbysław Raczkiewicz „Orzeł”, płk Stanisław Pasikowski „Tygrys” oraz mjr Mirosław Kopa „Miron”, a Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi dr Joanna Żelazko (naczelnik OBEP) oraz dr Jerzy Bednarek (zastępca naczelnika OBUiAD).

Konferencja naukowa: Walczymy za świętą sprawę, za wolną Polskę! Podziemie niepodległościowe wobec władzy komunistycznej

KONFERENCJA W GLIWICACH: POD CZERWONĄ GWIAZDĄ. ASPEKTY SOWIECKIEJ OBECNOŚCI W EUROPIE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ W 1945 ROKU

Dr Dariusz Rogut, pracownik Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, reprezentował Filię UJK na międzynarodowej konferencji naukowej Pod czerwoną gwiazdą. Aspekty sowieckiej obecności w Europie Środkowowschodniej w 1945 roku (Under the Red Star. Aspects of Soviet Presencein East Central Europe in 1945). Odbyła się ona w dniach 11-12 czerwca 2015 r. w Gliwicach. Zorganizował ją Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności oraz Muzeum w Gliwicach. W sesji uczestniczyli badacze z Rosji, Niemiec, Węgier oraz Polski.

Konferencja: Pod czerwoną gwiazdą. Aspekty sowieckiej obecności w Europie Środkowowschodniej w 1945 roku

KONFERENCJA NAUKOWA: JÓZEF PIŁSUDSKI. W 80. ROCZNICĘ ŚMIERCI

29 maja 2015 r. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim oraz Muzeum Regionalne w Bełchatowie zorganizowały konferencję naukową pt. Józef Piłsudski. W 80. rocznicę śmierci. Konferencję otworzył dr Dariusz Rogut, a słowo wstępne wygłosił prorektor UJK prof. Zygmunt Matuszak. Obradom przysłuchiwali się przedstawiciele władz samorządowych, organizacji społecznych i kombatanckich, młodzież licealna i gimnazjalna z Bełchatowa i Gminy Bełchatów.

Józef Piłsudski. W 80. rocznicę śmierci

LETNIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ REGIONU - PRUSACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Letnie spotkania z historią

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016

Student winien złożyć wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia do dziekana właściwego wydziału. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa z dniem 01.09.2015 r.

Więcej…

XII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU "OTWARTE DRZWI"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XII edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”.

Więcej…

OGŁOSZENIE

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych uprzejmie informuje, iż od dnia 16 lipca 2015 roku będą wydawane dyplomy ukończenia studiów dla absolwentów studiów licencjackich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków.
DZIEKANAT CZYNNY: wtorek - czwartek 9.30 – 13.30; piątek 11.00 - 15.00; sobota - nieczynny.

Uroczyste rozdanie dyplomów dla absolwentów studiów magisterskich kierunku pedagogika – studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się w dniu 19 września 2015 roku o godzinie 10.00 w auli. Z A P R A S Z A M Y!

ARCHIWUM FILII UJK

W dniach 03.08.2015 - 01.09.2015 roku Archiwum Filii UJK będzie nieczynne z powodu urlopu.

STUDENCI W PAŁACU PREZYDENCKIM

W dniu 25 czerwca 2015 roku studenci Bezpieczeństwa Narodowego z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego „Sagittarius” odwiedzili: Pałac Prezydencki – miejsce urzędowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Wizyta w Pałacu Prezydenckim

Więcej…

Strona 1 z 112

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony