rekrutacja 2013/2014

REKRUTACJA ON-LINE      REKRUTACJA ON-LINE      REKRUTACJA ON-LINE      REKRUTACJA ON-LINE      REKRUTACJA ON-LINE      REKRUTACJA ON-LINE      REKRUTACJA ON-LINE      
Home

Rekrutacja 2014/2015
e-mail: rekrutacja@unipt.pl  |  tel. (44) 732 74 18 lub (44) 732 74 00 wew. 138

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji na wybrane kierunki studiów: Kliknij tutaj

ІНТЕРНЕТ-РЕЄСТРАЦІЯ

ZAPISZ SIĘ DO LEGIONÓW

3 sierpnia 2014 roku przypadła setna rocznica wyruszenia pierwszego patrolu strzelców, który z Krakowa przeszedł granicę Cesarstwa Rosyjskiego. W ten sposób rozpoczęła się historia Legionów Polskich, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości kraju w 1918 roku. W związku z tą rocznicą, 2 sierpnia 2014 roku, na Rynku Trybunalskim o godzinie 18.00 dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz, studenci Instytutu Historii wraz z Piotrkowskim Bractwem Akademickim im. Zygmunta I Starego oraz Centrum Informacji Turystycznej powołali komisję asenterunkową (poborową), której głównym zadaniem było zapisanie ochotników (zgromadzonych mieszkańców oraz gości przebywających wówczas w Piotrkowie Trybunalskim) do Legionów.

Zapisz się do Legionów

ARCHIWUM FILII UJK

W dniach 11-29 sierpnia 2014 roku Archiwum Filii UJK będzie nieczynne z powodu urlopu.

LETNIE SPOTKANIE Z HISTORIĄ: REKONSTRUKCJA STANOWISKA PRZECIWLOTNICZEGO Z KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939 R.

19 lipca 2014 roku o godzinie 18:00 na Rynku w Piotrkowie Trybunalskim Łukasz Politański szef Grupy Rekonstrukcji Historycznej 84. Pułku Strzelców Poleskich wraz z członkami Stowarzyszenia we współpracy z Instytutem Historii oraz Centrum Informacji Turystycznej odtworzyli atmosferę, jaka panowała w 1939 roku. Obecni na Rynku mieszkańcy mogli zobaczyć „prawdziwe” przeciwlotnicze stanowisko ckm wz. 30, zapoznać się z umundurowaniem oraz tradycją panującą w Wojsku Polskim w latach II Rzeczypospolitej. Wszyscy mogli nie tylko obejrzeć stanowisko ckm z bliska, ale również nauczyć się prawidłowo trzymać prezentowaną broń, przymierzyć elementy umundurowania, zrobić zdjęcia, a nawet usłyszeć strzały oraz wziąć udział w przygotowanej inscenizacji. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Letnie spotkanie z historią

OGŁOSZENIE

W dniach 19-21 września organizowana jest wycieczka po Podlasiu. W załączeniu program ramowy. Zapisy wraz z przedpłatą w granicach 110 do 160 zł w zależności od progu dochodowego przyjmowane są przez Annę Wysocką w Domu Studenta Olimp pokój 10 B. Zapisy według kolejności zgłoszeń będą dokonywane do dnia 30 sierpnia 2014r.

Więcej…

STUDIA PODYPLOMOWE pn. ANIMACJA KULTURY I SZTUKI

Animacja kultury i sztuki

Więcej…

HONOROWY OBYWATEL MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Z wielką radością zawiadamiam całą społeczność akademicką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, że Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwałą z dnia 27 czerwca 2014 nadała Panu Profesorowi Henrykowi Maciołkowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Panu Profesorowi składamy serdeczne gratulacje!

Prorektor ds. Filii UJK
Prof. UJK dr hab. Zygmunt Matuszak

NOWE SPECJLANOŚCI W FILII UJK

Ukończone studia wyższe I bądź II stopnia poza wiedzą ogólną związaną z wybranym kierunkiem powinny dać również umiejętności przydatne na rynku pracy. Ten etap kształcenia wyższego jest realizowany w trakcie zajęć specjalnościowych. Biorąc pod uwagę fakt, że w realiach XXI wieku rynek pracy zmienia się dynamicznie, władze piotrkowskiej Filii UJK starają się dostosować ofertę specjalności na poszczególnych kierunkach.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ HUMANISTYKĘ W PIOTRKOWSKIEJ FILII?

Humanista wbrew obiegowym opiniom oraz prześmiewczym memom nie jest nieudacznikiem, ale osobą wykształconą, oczytaną i co najważniejsze potrafiącą przystosowywać się do zmieniających okoliczności. Nie przerażają go więc wymagania współczesnego rynku pracy. Kierunki humanistyczne są to bowiem kierunki związane z działalnością i życiem człowieka. W piotrkowskiej Filii UJK należą do nich filologia polska, historia, filologia angielska (powiązać z szeroką pojętą humanistyką ze względu na ich interdyscyplinarny charakter można również stosunki międzynarodowe). Dobrze wykształcony humanista będzie niezbędnym elementem każdego projektu składanego w ramach europejskiego programu „Horyzont 2020” o budżecie ponad 77 miliardów euro.

RZECZ TO NIEBYWAŁA, ŻEĆ NA RYNKU W PIOTRKOWIE...

5 lipca 2014 roku o godzinie 18:30 na Rynku w Piotrkowie Trybunalskim o stanie Rzeczypospolitej debatowali Jan z Czarnolasu z wójtem z Wolborza. W rolę bohaterów inscenizacji wcielili się studenci i wykładowcy Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Artyści w strojach z epoki przyciągali uwagę zgromadzonych w tym czasie na Rynku piotrkowian, którzy na pamiątkę owego wydarzenia otrzymali dyplomy z własnoręcznym podpisem Jana Kochanowskiego (Kacper Czapczyk). W pozostałe role wcielili się dr hab. Jacek Bonarek (wójt z Wolborza), Maria Lawrenz (gazeciarz), Bożena Sadurska (narrator) oraz Paulina Tompa, czyli prezenterka Hanna Sil. Autorką scenariusza była Monika Świdzińska – absolwentka historii. Wszystkim tym, którzy wówczas nie byli na Rynku Trybunalskim w załączniku prezentujemy scenariusz wspomnianego wydarzenia. Zapraszamy również do obejrzenia fotorelacji z debaty „Jakie będą Rzeczypospolite… – poety z Czarnolasu i wójta z Wolborza rozważania”.

 Debata na rynku

ZNAMY ZNAWCÓW SPORTU

Tymoteusz Mielczarek oraz Łukasz Świderek zostali zwycięzcami IV Piotrkowskiego Konkursu Wiedzy o Sporcie. Rywalizacja odbyła się 14.06. w piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

IV Piotrkowski Konkurs Wiedzy o Sporcie

Więcej…

Strona 1 z 94

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng
CHAIR OF
ENGLISH STUDIES

wu

dn

Informator-2013-2014
Informator dla Kandydatów
2014-2015

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony