rekrutacja 2013/2014

Home

FILIA UJK HONOROWYM PATRONEM KONKURSU

Milo nam poinformować, że Filia UJK została honorowym patronem przedsięwzięcia pt. Międzyszkolny Konkurs Rocznicowy pod hasłem Wincenty Witos – znany i nieznany. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 70 – lecia Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa W Bujnach zaprzyjaźnionej z Filią Uniwersytetu. Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Konkurs

Więcej…

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD OTWARTY

wykład otwarty

BADANIA ANKIETOWE NA UJK!

Szanowni Studenci, Doktoranci, Słuchacze studiów podyplomowych!

Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do udziału w prowadzonych w formie elektronicznej badaniach ankietowych dotyczących doskonalenia jakości kształcenia poprzez ocenę nauczycieli akademickich i zajęć dydaktycznych oraz pracy dziekanatów UJK.

Więcej…

INFORMACJA DOT. PACZEK NOWOROCZNYCH

Od dnia 16.01.2015 r. wydawane będą w pokoju nr 10 DS paczki noworoczne dla dzieci pracowników. Paczka przysługuje dzieciom urodzonym w latach 2002-2013.

STYPENDIUM SPECJALNE NA SEMESTR LETNI 2014/2015

Informujemy, że w terminie od 19 stycznia do 14 lutego 2015 r. będą przyjmowane dokumenty do stypendium specjalnego na nowy semestr. Należy złożyć w pok. nr 9 bud. A oświadczenie do celów stypendialnych - Załącznik nr 21 do Regulaminu pomocy materialnej (do pobrania na stronie).
W załączniku nr 21 w miejscu "...świadomy o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że:..." należy ręcznie wpisać tekst "nie uległy zmianie dane stanowiące podstawę przyznania stypendium specjalnego".

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o stypendium specjalne w roku akademickim 2014/2015 - POBIERZ zał. Nr 1, Nr 4, Nr 22 i kwestionariusz

Załącznik Nr 21 do Regulaminu - POBIERZ

STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI NA SEMESTR LETNI 2014/2015

PILNE! Uwaga: Studenci studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych korzystający ze stypendium socjalnego  oraz socjalnego w zwiększonej wysokości:
W terminie od 19. 01.2015 do dnia 14. 02. 2015 r. muszą złożyć  oświadczenia w celu przyznania stypendium  na semestr letni  2014/2015 (przedłużenie).
Nie złożenie oświadczenia skutkuje nie przyznaniem stypendium od semestru letniego 2014/2015 tj. od marca 2015r. 

Oświadczenie - sytuacja materialna bez zmian - POBIERZ

Oświadczenie - sytuacja materialna uległa zmianie - POBIERZ

STAROŻYTNA MEZOPOTAMIA W OBIEKTYWIE ŻOŁNIERZY POLSKIEGO KONTYNGENTU WOJSKOWEGO

Przez pięć lat polscy żołnierze w Iraku wyjechali na 88 tys. patroli i konwojów, skontrolowali 3 mln pojazdów, zniszczyli ponad 3,6 mln niewybuchów. Przeszkolili 31 tys. Irakijczyków – 20 tys. żołnierzy, 6,5 tys. policjantów i 4,5 tys. strażników granicznych. Zrealizowali 3 tys. projektów pomocowych. W tych statystykach obok czynów należy pamiętać o człowieku, o polskim żołnierzu. W tym celu studenci I roku na kierunku historia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim, a zarazem żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego sierż. Wojciech Jasewicz (uczestnik VI zm. PKW Irak 2006 r. i IX zm. PKW Irak 2007 r.) oraz st. szer. Hanna Machniak zapraszają na wystawę zdjęć i odczyt pod tytułem: Starożytna Mezopotamia w obiektywie żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Prelekcja jest niepowtarzalną okazją poznania Iraku, jako miejsca o bogatej historii, kulturze i tradycji, z konfliktem w tle.

Mezopotamia

III EDYCJA STYPENDIÓW NAUKOWYCH MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

2 stycznia 2015 roku rozpoczyna się III edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców. Beneficjentami konkursu są doktoranci, realizujący innowacyjne projekty naukowo-badawcze, których wyniki będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego województwa łódzkiego.
Program wspierający doktorantów z województwa łódzkiego wdrażany jest w ramach projektu pn. „Łódzkie intelektualne - II edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego, realizowanego przez Województwo Łódzkie.
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 20 tys. zł.

logo

Więcej…

ZAPROSZENIE NA SPEKTAKL

Od dnia 12.01.2015 r. wydawane będą nieodpłatne bilety dla dzieci i opiekunów (p.10 DS.) na spektakl „Pastorałka” wystawiany przez Teatr „Pacuś” z Łodzi, który odbędzie się 18.01.2015 r. godz. 17.00 w MOK Piotrków Trybunalski ul. 3-go Maja 12.

Pastorałka

WYSTAWA FOTOGRAFII "MOJE ŻYCIE, MOJA PASJA..."

Z przyjemnością informuję, że GALERIA OkO działająca w ramach Studenckiego Koła Naukowego >LOGISTYK< została umieszczona w biuletynie pt. KULTURALNY PIOTRKÓW w dziale KULTURA www.piotrkow.pl
Równocześnie zapraszam do obejrzenia nowej wystawy fotografii.

Opiekun SKN >LOGISTYK<
Maria Tymińska
Galeria OKO
 
Więcej…

Strona 1 z 102

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

dn

Informator-2013-2014
Informator dla Kandydatów
2014-2015

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony