rekrutacja 2013/2014

Home

"STUDIA SŁOWIANOZNAWCZE"Wersja angielska dostępna tutaj - EN

 

Adres redakcji „Studiów Słowianoznawczych”

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w  Piotrkowie Trybunalskim
Ul. Słowackiego 116
97-300 Piotrków Trybunalski
Polska

Adres mailowy redaktor naczelnej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ISSN 1644-9657

e- ISSN 2544-5367

Rada Naukowa

Dr hab. Andrzej Dudek, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
Dr hab. Witold Kołbuk, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Polska)
Prof. dr hab. Tadeusz Linkner (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)
Doc. PhDr. Libor Martinek Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Opawa, Czechy)
Prof. dr hab. Maria Mokłycja (Uniwersytet Łesi Ukrainki, Łuck, Ukraina)
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrawa, Czechy)
Dr hab. Bożena Olszewska,prof. UO (Uniwersytet Opolski, Opole)
Doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.,( Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrawa, Czechy)
Dr hab. Ludmiła Siryk (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin, Polska)
Dr hab. Tatiana Stepnowska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
Prof. dr  Dorota Walczak-Delanois (Université Libre de Bruxelles (ULB), Bruksela, Belgia)
Prof. dr hab. Jarosław Wierzbiński (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
 
Redakcja

Dr hab. Danuta Mucha, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim (Polska) (redaktor naczelna)
Prof. dr hab. Halina Mazurek (Polska) (redaktor tematyczny)
Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. (Czechy) (redaktor językowy)
Д-р филол. наук, проф. Петр Червинский, (Россия) (Rosja) (redaktor językowy)
Dr Lidia Pacan-Bonarek (Polska) (redaktor językowy)
Inż. Beata Fijałkowska (sekretarz)

Lista Recenzentów współpracujących:
Dr hab. Mariola Antczak,  prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
Dr hab. Zbigniew Antoszewski, (Łódź, Polska)
Dr Miłosz Bukwalt, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)
Dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska)
Prof. dr hab. Stanisław Frycie (Warszawa, Polska)
Dr hab.Josef Jodas, prof. Uwr (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)
Prof. dr hab. Andrzej de Lazari (Stowarzyszenie Mosty Europy, Łódź, Polska)
Doc. PhDr. Libor Martinek Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Opawa, Czechy)
Prof. dr hab. Halina Mazurek,( Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)
Dr hab. Ihor Nabytowycz, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)
Doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.,( Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrawa, Czechy)
Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrawa, (Czechy)
Dr hab. Grażyna Rytter, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Dr hab. Jakub Sadowski, (Uniwersytet Papieski, Kraków, Polska)
Prof. dr hab. Valentyna Sobol (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
Dr hab. Tatiana Stepnowska, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
Dr hab. Marian Śliwiński (Gdańsk, Polska)
Dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. nadzw., (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Radom, Polska)
Prof. dr hab. Aleksander Tsoj,( Międzynarodowy Uniwersytet „Ataturk-Alatoo” w Biszkeku, Kirgizja)
Doc PhDr. Jiří Urbanec, CSc, (Slezská univerzita v Opavě, Opawa, Czechy)
Prof. dr hab. Jarosław Wierzbiński (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
Prof. dr hab. Wanda Zmarzer (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 
Zasady nadsyłania artykułów
Maszynopis wraz z płytą CD należy nadsyłać na adres redakcji do dnia 31 maja każdego roku. Objętość 25-30 stron . Czcionka 12-tka. Przypisy u dołu każdej strony. Streszczenie w języku polskim i angielskim. Kolejność tekstów w tomie respektuje kolejność ich nadsyłania przez autorów. Redakcja nie przyjmuje do druku recenzji ani artykułów bez przypisów.
 
Języki artykułów
Angielski
Białoruski
Czeski
Polski
Rosyjski
Słowacki
Ukraiński
i inne języki słowiańskie
 
Zapora „ghostwriting”
Autorzy winni podawać wszystkie źródła, z których korzystali pisząc artykuł oraz wymienić nazwiska autorów (wraz z afiliacją), którzy wnieśli jakikolwiek wkład do tego artykułu („odpowiedzialność w tym zakresie  ponosi autor zgłaszający manuskrypt”  - www.gov.nauka.pl)
 
Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach:
 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  1. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  2. relacje podległości zawodowej,
  3. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących. (www.gov.nauka.pl (z zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – przyp.D.M.))

 

Studia Słowianoznawcze t. 9 - ZOBACZ

Studia Słowianoznawcze t. 10 - ZOBACZ

Studia Słowianoznawcze t. 11 - ZOBACZ

Studia Słowianoznawcze t. 12 - ZOBACZ

Studia Słowianoznawcze t. 13 - ZOBACZ

 

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w  Piotrkowie Trybunalskim

Ul. Słowackiego 116

97-300 Piotrków Trybunalski

Polska

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony