rekrutacja 2013/2014

HomeUniwersytetStudium Wychowania FizycznegoInformacje

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Kierownik: mgr Andrzej Dybowski
telefon: (44)7327400, wew. 8140
miejsce:
budynek A, pok. 22

 

Pracownicy etatowi Studium:
mgr Jolanta Nowacka
mgr Hubert Nowacki

 

KONSULTACJE PRACOWNIKÓW SWFiS w roku akademickim 2016/2017 - semestr letni
mgr Jolanta Nowacka
p.22 budynek "A"
środa
09:30 - 11:00
mgr Hubert Nowacki
p.22 budynek "A"
poniedziałek
11:15 - 12:15
mgr Andrzej Dybowski
p.22 budynek "A"

środa

10:00 - 11:30

 

Plan zajęć w salach gimnastycznych w semestrze letnim 2015/2016 - ZOBACZ

 


 Uwaga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Spotkania informacyjne dla studentów I roku w sprawie organizacji zajęć z wychowania fizycznego

Pedagogika 1 stopnia 03.10.2016r-poniedziałek godz.11 00. Sala gimnastyczna budynek „A”
Pedagogika 2 stopnia 05.10.2016r-środa godz. 8 00. Sala gimnastyczna budynek „A”
Bezpieczeństwo narodowe 2 stopnia 04.10.2016r-wtorek godz. 8 00. Sala gimnastyczna budynek „A”
Bezpieczeństwo narodowe 1 stopnia 06.10.2016r-czwartek godz. 8 00. Sala gimnastyczna budynek „A”
Zarządzanie ,Ekonomia 1 stopnia 06.10.2016r-czwartek godz. 11 30. Sala gimnastyczna budynek „A”
Filologia angielska 1 stopnia 06.10.2016r-czwartek godz. 8 00. Sala gimnastyczna budynek „B”


Terminy komisji lekarskiej przy SWFiS orzekającej w sprawie zwolnień lekarskich z zajęć wychowania fizycznego w semestrze letnim 2016\2017:

  • 27.02.2017 r.
  • 13.03.2017 r.
  • 27.03.2017 r.
  • 10.04.2017 r.
  • 24.04.2017 r.
Godzina 15:00 budynek „A” p. 22.

Studenci ubiegający się o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego i przydział do grupy terapii ruchowej powinni przedstawić komisji lekarskiej dokumenty o stanie zdrowia (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia i opinie lekarskie oraz wniosek (do pobrania) o zakwalifikowanie do grupy terapii ruchowej.

Szczegółowe informacje u kierownika SWFiS mgr Andrzeja Dybowskiego bud. „A” p 22


 

Zajęcia z wychowania fizycznego objęte planem studiów realizowane są na I roku na WFH i WNS w wymiarze 60 godzin  raz w tygodniu  w jednostce dwugodzinnej. Przed rozpoczęciem zajęć studenci w zależności od swoich zainteresowań  wybierają dyscyplinę jaka będą uprawiać podczas zajęć z wychowania fizycznego. Mają do wyboru gry zespołowe (piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa), aerobic – ćwiczenia muzyczno ruchowe oraz  tzw. program ogólny. Zaliczenie przedmiotu na podstawie aktywności  na zajęciach oraz  prostych testów sprawności fizycznej. Dla zainteresowanych istnieje możliwość zorganizowania szkoleniowych obozów narciarskich i żeglarskich.
 
 
 
 
W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015
ZAPRASZAMY
WSZYSTKICH STUDENTÓW
NA ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNEPIŁKA SIATKOWA

miejsce: sala gimnastyczna budynek "A"

PONIEDZIAŁEK 16.30–18.00

ŚRODA  16.30–18.00

 

WALKA  WRĘCZ  I  TECHNIKI  SAMOOBRONY 
miejsce: sala gimnastyczna budynek "B"

PONIEDZIAŁEK  15.30–16.15

ŚRODA  15.30- 16.15

 

AEROBIC
miejsce: sala gimnastyczna budynek "B" 

WTOREK  18.00–19.30

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony