rekrutacja 2013/2014

HomeStudentStudenci WNSPraktyki

Praktyki na Wydziale Nauk Społecznych

 

Obsługa administracyjna Praktyk Studenckich  -  Wydział Nauk Społecznych

st. specjalista ds. administracyjnych mgr Maria Milczarek

Budynek A, pokój nr 10, telefon: 44/732 74 43, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Obsługa administracyjna Studenckich Praktyk

Stanowisko ds. studenckich praktyk zawodowych zajmuje się obsługaadministracyjną obowiązkowych praktyk zawodowych (wpisanych w plan studiów) praktyk studenckich. Nie stanowi punktu informacyjnego dla studentów. Wszystkimi sprawami dotyczącymi praktyk studenckich na poszczególnych kierunkach zajmują się Instytutowi Opiekunowie Praktyk.

Instytutowy Opiekun Praktyk

Do zadań Instytutowego Opiekuna Praktyk należy:

•    określanie celów i zadań praktyk,

•    opracowanie regulaminu praktyk,

•    ustalanie programu praktyki oraz szczegółowej instrukcji,

•    wydanie studentowi odbywającemu praktykę kompletu dokumentów dotyczących praktyki, a w szczególności regulaminu, programu, instrukcji, skierowania na praktykę, kart informacyjnych, projektów umów/porozumień,

•    sporządzanie dokumentacji praktyk, a w szczególności dokumentacji finansowej , umów z pozauczelnianym opiekunem praktyk, rachunków,

•    archiwizacja dokumentacji po zakończeniu praktyki.

 

 Opiekunowie praktyk na Wydziale Nauk Społecznych - ZOBACZ

 

Zarządzenia dotyczące praktyk:

Zarządzenie Nr 7/2014 Prorektora ds. Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 października 2014 roku w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz porozumień dotyczących studenckich praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych w Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim - ZOBACZ

Załącznik do zarządzenia Nr 7/2014 Prorektora ds. Filii z dnia 16.10.2014 r. - Instrukcja przygotowywania i obiegu umów oraz porozumień dotyczących studenckich praktyk zawodowych w Filii Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim - ZOBACZ

Zarządzenie Nr 66/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie udzielenia dziekanom pełnomocnictw do zawierania umów w przedmiocie praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - ZOBACZ

Zarządzenie Nr 67/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  - ZOBACZ

Zarządzenie Nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie praktyk studenckich dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  - ZOBACZ

Zarządzenie Nr 27/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie praktyk studenckich dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  - ZOBACZ

Załącznik nr 1: Instrukcja przygotowywania i obiegu umów oraz porozumień dotyczących studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach - POBIERZ

Załącznik nr 2: Wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk zawodowych w zakładach pracy - POBIERZ

Załącznik nr 3: Wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk zawodowych w szkole - POBIERZ

Załącznik nr 4: Wzór porozumienia zawodowego w zakładzie pracy - praktyka zagraniczna - POBIERZ

Załącznik nr 5: Wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk nauczycielskich i psychologiczno-pedagogicznych - POBIERZ

Załącznik nr 6: Wzór umowy z zakładami pracy - POBIERZ

Załącznik nr 7: Wzór umowy o dzieło dotyczącej recenzji praktyki nauczycielskiej i psychologiczno-pedagogicznej - POBIERZ

Załącznik nr 8: Wzór rachunku do umowy o dzieło dotyczącej recenzji praktyki nauczycielskiej i psychologiczno-pedagogicznej - POBIERZ

Załącznik nr 9: Wzór wniosku o przyjęcie na praktykę studencką - POBIERZ

Załącznik nr 10: Wzór wniosku o przyjęcie na praktykę nauczycielską/psychologicznopedagogiczną - POBIERZ

Załącznik nr 11a: Tabela – praktyki ciągłe przed rozpoczęciem - POBIERZ

Załącznik nr 11b: Tabela – praktyki ciągłe po zakończeniu - POBIERZ

Załącznik nr 11c: Tabela – praktyki śródroczne przed rozpoczęciem - POBIERZ

Załącznik nr 11d: Tabela – praktyki śródroczne po zakończeniu - POBIERZ

Załącznik nr 12: Wzór karty informacyjnej z przebiegu studenckiej praktyki nauczycielskiej - POBIERZ

Załącznik nr 13: Wzór karty informacyjnej z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej - POBIERZ

Załącznik nr 14: Wzór zaświadczenia o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej - POBIERZ

Załącznik nr 15: Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu - POBIERZ

Załącznik nr 16: Wzór zaświadczenia o stażu/wolontariacie - POBIERZ

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony