rekrutacja 2013/2014

HomeUniwersytetOdeszli od nas...

ZMARŁ PROF. TADEUSZ MICHALCZYK

profesor Tadeusz Michalczyk
Pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że odszedł od nas Profesor
Michalczyk Tadeusz
(1942-2017)
Urodzony na terenie powiatu piotrkowskiego, zdał maturę w 1960 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Tytuł magistra i doktorat uzyskał na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Socjolog. Kierownik Zakładu Filozofii i Nauk Społecznych oraz Dyrektor Instytutu Socjologii. Współtwórca na piotrkowskiej Uczelni kierunku socjologia. Pracownik naukowy w latach 1991-2005.
Cześć Jego pamięci!
Dziekani, pracownicy dydaktyczni, administracyjni, studenci.

 

ZMARŁA BOGUSŁAWA CIMER

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26 stycznia 2016 roku odeszła od nas

Bogusława Cimer

Emerytowany pracownik administracji Wydziału Nauk Społecznych

Rodzinie i bliskim szczere i głębokie wyrazy współczucia składają Dziekan i Prodziekani Wydziału Nauk Społecznych, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji Wydziału Nauk Społecznych Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

ZMARŁ PROF. DR HAB. INŻ. RYSZARD KURIATA

profesor dr hab. inż. Ryszard Kuriata
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 stycznia 2016 roku odszedł od nas Profesor dr hab. inż. Ryszard Kuriata. Profesor był długoletnim pracownikiem Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. W latach 2008–2012 Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, od 2013 roku Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego.
Pan Profesor zostanie w naszej pamięci jako człowiek wielkiego serca, szczery i oddany, cechujący się wielkim zaangażowaniem, lubiany i szanowany tak przez współpracowników, jak i przez studentów.
Rodzinie i bliskim śp. Pana Profesora szczere i głębokie wyrazy współczucia składają Prorektor ds. Filii, Dziekani i Prodziekani Wydziału Nauk Społecznych, pracownicy Katedry Bezpieczeństwa Narodowego i Wydziału, pracownicy administracji oraz społeczność akademicka Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
Będzie nam Pana bardzo brakowało Panie Profesorze.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 22.01.2016r. (piątek) w Kościele pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy, ul. Południowa 1 w Czerniewicach o godz. 11:00

ZMARŁA DR TERESA KOCZAN

dr Teresa KoczanZ głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14 grudnia 2015 odeszła od nas
dr Teresa Koczan

Pani doktor psychologii od lat związana była z Wydziałem Nauk Społecznych z kierunkiem pedagogika. Pracę w naszej Uczelni rozpoczęła już w 1989 roku. Była wzorem prawdziwego pedagoga i przyjaciela młodzieży akademickiej. Jej werwa, poczucie humoru, ale i wrażliwość na ludzkie trudne sprawy na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie i bliskim śp. Pani Doktor szczere i głębokie wyrazy współczucia składają Prorektor ds. Filii, Dziekani i Prodziekani Wydziału Nauk Społecznych, Dyrekcja Instytutu Nauk Pedagogicznych, Zespół Zakładu Psychologii, pracownicy Wydziału, pracownicy administracji oraz społeczność akademicka Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

ZMARŁ DR STANISŁAW SKŁADOWSKI

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
dr. Stanisława Składowskiego
Wieloletniego Pracownika oraz Dyrektora Instytutu Agrobiznesu z Informatyką Stosowaną w latach 2003-2005 Naszej Uczelni
RODZINIE I BLISKIM ZMARŁEGO
Szczere i głębokie wyrazy współczucia składają
Prorektor ds. Filii, Dziekan i Prodziekani Wydziału Nauk Społecznych, pracownicy Katedr: Ekonomii i Zarządzania
Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Strona 1 z 4

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony