Rekrutacja
 

Termin rekrutacji: 1 IV 2011– 20 X 2011


Warunki przyjęcia:

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym magisterskim lub licencjackim, po kierunkach humanistycznych, medycznych i innych (decyduje rozmowa kwalifikacyjna)Rozmowa kwalifikacyjna:


29 IX 2011, w godzinach od 17.00 do 19.00
Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:


Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Filologii Polskiej, pokój 20 (budynek B, ul. Słowackiego 116, Piotrków Trybunalski)Wymagania wobec kandydatów:

  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE
  • Tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia)Wymagane dokumenty:

  • Odpis dyplomu studiów wyższych, magisterskich
  • Podanie z uzasadnieniem wyboru studiów
  • Kwestionariusz osobowy
  • Dwa zdjęcia
  • Zaświadczenie od logopedy potwierdzające  predyspozycje kandydata do wykonywania w przyszłości zawodu logopedy
  • AudiogramMiejsce przyjmowania dokumentów:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Instytut Filologii Polskiej


Terminy przyjmowania dokumentów:

20 IX 2011 w godzinach od 15.00 do 17.30, p. 20
29 IX 2011 w godzinach od 17.00 do 19.00, p. 20Dokumenty można przesłać  również pocztą tradycyjną na adres:


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział Filologiczno-Historyczny
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z Logopedii
Instytut Filologii Polskiej
dr Jolanta Bujak-Lechowicz
ul. Słowackiego 116
97–300 Piotrków Trybunalski