rekrutacja 2013/2014

HomeKandydatAkta prawne

Akta prawne

 

Poniższe zestawienie przedstawia najbardziej przydatne akta prawne.

Prawo o szkolnictwie wyższym - Zobacz

Statut Uczelni - Zobacz

Regulamin studiów - Zobacz

Wewnętrzne akta normatywne UJK - Zobacz

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony