rekrutacja 2013/2014

HomeStudentPomoc socjalnaStypendium Ministra

Studenci ubiegający się o stypendium Ministra
za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2017/2018 powinni złożyć wniosek do 28.08.2017r.
w pok. nr 10A akademik  (kontakt za pomocą poczty Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )


Zasady składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018:
1.    Student, doktorant przedstawia swoją kandydaturę (wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium) do przyznania stypendium rektorowi uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej:
- dziekana właściwego wydziału – studenci/doktoranci.

•    Wniosek przygotowuje uczelnia na podstawie kandydatury przedstawionej przez studenta.
•    Wniosek składa się z części formalnej (A) oraz części zawierającej wykaz wybitnych osiągnięć (B).
•    Osiągnięcia w części B wniosku – w ramach danej kategorii – powinny być oznaczone literami alfabetu.
•    Przez datę uzyskania osiągnięcia rozumie się dzień, miesiąc i rok.
•    Do wniosku przekazywanego właściwemu ministrowi nie dołącza się dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć.

1. Wypełnione wnioski  wraz z kompletem dokumentów należy przekazać do Działu Spraw Studenckich( pok.nr 10A akademik Olimp)  do dnia 28.08.2017 r.
2. Zweryfikowane wnioski oraz komplet dokumentów potwierdzających osiągnięcia, rektor przekaże do zaopiniowania przez Radę Wydziału do dnia 14.09.2017 r.
3. Zaopiniowane przez Radę Wydziału wnioski ( bez dokumentów potwierdzających osiągnięcia) należy przekazać do Działu Spraw Studenckich najpóźniej do 15.09.2017 r.

Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa z dniem 28.08.2017 r.

Informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków studentów - plik PDF - POBIERZ

Wniosek o przyznanie stypendium - wzór - plik RTF - POBIERZ

Wniosek o przyznanie stypendium studentowi - aktywny formularz plik DOCX - POBIERZ

Wniosek o przyznanie stypendium studentowi - korespondencja seryjna plik DOCX - POBIERZ

Wykaz wniosków studentów z uczelni - korespondencja seryjna -plik XLSX - POBIERZ

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony