rekrutacja 2013/2014

HomeStudentStudenci WFHPraktyki

Praktyki na Wydziale Filologiczno-Historycznym

 

Zarządzenia dotyczące praktyk:

Zarządzenie Nr 7/2014 Prorektora ds. Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 października 2014 roku w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz porozumień dotyczących studenckich praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych w Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim - ZOBACZ

Załącznik do zarządzenia Nr 7/2014 Prorektora ds. Filii z dnia 16.10.2014 r. - Instrukcja przygotowywania i obiegu umów oraz porozumień dotyczących studenckich praktyk zawodowych w Filii Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim - ZOBACZ

Zarządzenie Nr 66/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie udzielenia dziekanom pełnomocnictw do zawierania umów w przedmiocie praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - ZOBACZ

Zarządzenie Nr 67/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  - ZOBACZ

Zarządzenie Nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie praktyk studenckich dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  - ZOBACZ

Zarządzenie Nr 27/2017
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie praktyk studenckich dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  - ZOBACZ

Załącznik nr 1: Instrukcja przygotowywania i obiegu umów oraz porozumień dotyczących studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach - POBIERZ

Załącznik nr 2: Wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk zawodowych w zakładach pracy - POBIERZ

Załącznik nr 3: Wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk zawodowych w szkole - POBIERZ

Załącznik nr 4: Wzór porozumienia zawodowego w zakładzie pracy - praktyka zagraniczna - POBIERZ

Załącznik nr 5: Wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk nauczycielskich i psychologiczno-pedagogicznych - POBIERZ

Załącznik nr 6: Wzór umowy z zakładami pracy - POBIERZ

Załącznik nr 7: Wzór umowy o dzieło dotyczącej recenzji praktyki nauczycielskiej i psychologiczno-pedagogicznej - POBIERZ

Załącznik nr 8: Wzór rachunku do umowy o dzieło dotyczącej recenzji praktyki nauczycielskiej i psychologiczno-pedagogicznej - POBIERZ

Załącznik nr 9: Wzór wniosku o przyjęcie na praktykę studencką - POBIERZ

Załącznik nr 10: Wzór wniosku o przyjęcie na praktykę nauczycielską/psychologicznopedagogiczną - POBIERZ

Załącznik nr 11a: Tabela – praktyki ciągłe przed rozpoczęciem - POBIERZ

Załącznik nr 11b: Tabela – praktyki ciągłe po zakończeniu - POBIERZ

Załącznik nr 11c: Tabela – praktyki śródroczne przed rozpoczęciem - POBIERZ

Załącznik nr 11d: Tabela – praktyki śródroczne po zakończeniu - POBIERZ

Załącznik nr 12: Wzór karty informacyjnej z przebiegu studenckiej praktyki nauczycielskiej - POBIERZ

Załącznik nr 13: Wzór karty informacyjnej z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej - POBIERZ

Załącznik nr 14: Wzór zaświadczenia o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej - POBIERZ

Załącznik nr 15: Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu - POBIERZ

Załącznik nr 16: Wzór zaświadczenia o stażu/wolontariacie - POBIERZ

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony