rekrutacja 2013/2014

HomeStudentSamorząd Studencki

Rada Samorządu Studentów

Kontakt:

telefon: 693 - 200 - 421  email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
miejsce: Biuro Samorządu - Budynek Domu Stydenta "OLIMP", pok. nr 8B (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia spotkania) Stały dyżur - środy godzina 13:00 - 13:30. Zapraszamy i zachęcamy do dyskucji i współpracy!

 

Protokół z przeprowadzenia wyborów do Rady Wydziału Nauk Społecznych UJK w Kielcach w Filii w Piotrkowie Trybunalskim - ZOBACZ

Formularz zgłoszeniowy - POBIERZ

Uchwała nr 1/2015 Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej - ZOBACZ

 


Samorząd Studencki prowadzi akcję: Ubezpieczenie z klasą


Suma ubezpieczenia NNW - 25 000 zł (składka 33,20 zł)
Suma ubezpieczenia OC - 30 000 zł (składka 9,5 zł)

Okres ochrony: od 1.X.2015 do 30.IX.2016
•    Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zapewnia studentowi wypłatę odszkodowania w razie  gdy ulegnie wypadkowi.
•    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)


•    Składkę można opłacić:
w pokoju nr 10A  Dom Studenta "Olimp" w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku do 15 grudnia 2015 roku.

 RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW FILII UJK W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Przewodniczący Zarządu FRSS
MGR MARIUSZ STASIAK

Zastępcy Przewodniczącego Zarządu FRSS
ANNA GRUBAREK
DOMINIKA JUSZCZAK
IZABELA TARKA

Sekretarz FRSS
PATRYCJA PIŃSKA

Zastępca Sekretarza FRSS
NATALIA DAJCZ

 

SKŁAD WYDZIAŁOWYCH RAD SAMORZĄDU STUDENTÓW
 

WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

Skład zarządu WRSS WNS:

Przewodniczący WRSS: Anna Grubarek
Zastępca przewodniczącego WRSS: Izabela Tarka
Sekretarz WRSS: Patrycja Pińska


Kontakt:
693 – 200 – 421
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Członkowie WRSS WNS:
Monika Biniek
Dorota Dadej
Paweł Kołodziejski
Monika Podkowińska

 

Komisja ds. pomocy materialnej:

Przewodniczący: Monika Biniek
Zastępca przewodniczącego: Monika Podkowińska
Członkowie: Anna Grubarek


Komisja ds. kultury:

Przewodniczący: Patrycja Pińska
Zastępca przewodniczącego: Izabela Tarka
Członkowie: Paweł Kołodziejski

 

 

WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO

Skład zarządu WRSS WFH:

Przewodniczący WRSS: Mariusz Stasiak
Zastępca przewodniczącego WRSS: Natalia Dajcz
Sekretarz WRSS: Dominika Juszczak


Kontakt:
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Członkowie WRSS WFH:
Ewelina Jędrzejczyk
Gustaw Tyluś
Dominika Kudyba
Jakub Górzyński

 

Komisja ds. pomocy materialnej:

Przewodniczący: Dominika Juszczak
Zastępca przewodniczącego: Gustaw Tyluś
Członkowie: Dominika Kudyba


Komisja ds. kultury:

Przewodniczący: Jakub Górzyński
Zastępca przewodniczącego: Ewelina Jędrzejczyk
Członkowie: Natalia Dajcz


WRSS Wydziału Filologiczno-Historycznego jest do Państwa dyspozycji w każdy dzień tygodnia po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

   Samorząd Studentów reprezentuje studentów przed władzami uczelni, wraz z nimi współdecyduje o podziale funduszy na stypendia naukowe, socjalne oraz rozdzielaniu miejsc w akademiku oraz jest jedynym przedstawicielem studentów poza uczelnią. Współpracuje z wszystkimi organizacjami studenckimi. Studenci z Samorządu wchodzą także w skład organów kolegialnych uczelni, którymi są np. Senat Uczelni czy Rady Wydziałowe. Im także przysługuje prawo akceptacji kandydata na prodziekana do spraw studenckich na poziomie wydziału oraz prorektora do spraw studenckich uczelni. Studenckie władze przygotowują również żakowskie imprezy, np. Juwenalia, Fuksówka itp.

   Przewodniczący reprezentuje i koordynuje wszystkie prace organów Samorządu. Do zadań Przewodniczącego należy także dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków do ich działalności. Wszelkie informacje o planowanych imprezach organizowanych przez Samorząd, uzyskacie Państwo w Radzie Samorządu Studentów w Domu Studenta "Olimp", pokój 8.

   Aktualnie w ramach Rady Samorządu Studentów działają dwie komisje: Komisja ds. Pomocy Materialnej oraz Komisja Kulturalna.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zeskakuj kod QR :Dqr 

 

 

 

 

 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony