rekrutacja 2013/2014

HomeUniwersytetOdeszli od nas...

ZMARŁA PROF. ALINA KWIATKOWSKA

profesor dr hab. inż. Ryszard Kuriata
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 4 maja 2018 zmarła
prof. dr hab. Alina Kwiatkowska
Pani Profesor była wieloletnim pracownikiem Katedry Filologii Angielskiej
UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim.
Profesor Kwiatkowska zajmowała się, między innymi, semantyką i semiotyką. Prywatnie koneserka sztuki współczesnej, wielbicielka podróży, Beatelsów, osoba ciekawa świata.
Na zawsze pozostanie w naszych sercach.
Pracownicy Katedry Filologii Angielskiej i Wydziału Filologiczno-Historycznego.

ZMARŁ PROF. JANUSZ BIELSKI

profesor Tadeusz MichalczykZ żalem zawiadamiamy, że w dniu 07.02.2018r. zmarł wieloletni pracownik naszej Uczelni prof. dr hab. Janusz Bielski. Był człowiekiem o wielu talentach – wybitnym lekkoatletą, zawodnikiem  tzw. ”wunderteamu” Jana Mulaka, znawcą sztuki (absolwent ASP) znanym i cenionym w Polsce metodykiem wychowania fizycznego.
Napisał 200 artykułów i 14 książek, m.in. podręczniki „Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego”, „Podstawowe problemy teorii wychowania”, „Zdrowie i kultura fizyczna na przestrzeni dziejów” a także „Sport i sztuka w cywilizacji antycznej”. Jego hobby była historia olimpizmu, podróże oraz sztuka.
Pracownicy uczelni a w szczególności Studium Wychowania Fizycznego i Sportu z żalem żegnają naszego Kolegę.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę 10 lutego. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona o godz. 11 w kościele w Rybienku Leśnym koło Wyszkowa.

ZMARŁ PROF. TADEUSZ MICHALCZYK

profesor Tadeusz Michalczyk
Pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że odszedł od nas Profesor
Michalczyk Tadeusz
(1942-2017)
Urodzony na terenie powiatu piotrkowskiego, zdał maturę w 1960 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Tytuł magistra i doktorat uzyskał na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Socjolog. Kierownik Zakładu Filozofii i Nauk Społecznych oraz Dyrektor Instytutu Socjologii. Współtwórca na piotrkowskiej Uczelni kierunku socjologia. Pracownik naukowy w latach 1991-2005.
Cześć Jego pamięci!
Dziekani, pracownicy dydaktyczni, administracyjni, studenci.

 

ZMARŁA BOGUSŁAWA CIMER

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26 stycznia 2016 roku odeszła od nas

Bogusława Cimer

Emerytowany pracownik administracji Wydziału Nauk Społecznych

Rodzinie i bliskim szczere i głębokie wyrazy współczucia składają Dziekan i Prodziekani Wydziału Nauk Społecznych, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji Wydziału Nauk Społecznych Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

ZMARŁ PROF. DR HAB. INŻ. RYSZARD KURIATA

profesor dr hab. inż. Ryszard Kuriata
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 stycznia 2016 roku odszedł od nas Profesor dr hab. inż. Ryszard Kuriata. Profesor był długoletnim pracownikiem Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. W latach 2008–2012 Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, od 2013 roku Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego.
Pan Profesor zostanie w naszej pamięci jako człowiek wielkiego serca, szczery i oddany, cechujący się wielkim zaangażowaniem, lubiany i szanowany tak przez współpracowników, jak i przez studentów.
Rodzinie i bliskim śp. Pana Profesora szczere i głębokie wyrazy współczucia składają Prorektor ds. Filii, Dziekani i Prodziekani Wydziału Nauk Społecznych, pracownicy Katedry Bezpieczeństwa Narodowego i Wydziału, pracownicy administracji oraz społeczność akademicka Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
Będzie nam Pana bardzo brakowało Panie Profesorze.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 22.01.2016r. (piątek) w Kościele pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy, ul. Południowa 1 w Czerniewicach o godz. 11:00

Strona 1 z 4

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony