rekrutacja 2013/2014

HomeUniwersytetWydział Nauk SpołecznychKatedra ZarządzaniaStudiaIII rok

III rok

Kierunkowe efekty kształcenia na kierunku zarządzanie profil ogólnoakademicki - ZOBACZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych - ZOBACZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych - ZOBACZ (.pdf)

Regulamin praktyk zawodowych - ZOBACZ (.pdf)

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony